Welkom bij MKBA voor iedereen!?

Graag nodigen we u uit voor MKBA voor iedereen!? Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals uit het sociale- én fysieke domein die werken met, of belangstelling hebben voor het MKBA-instrument.

Wilt u uw MKBA-kennis updaten met de laatste stand van zaken én uw ervaringen en vragen delen met vakgenoten? Noteer dan 12 oktober in uw agenda en reserveer nu alvast één van de beschikbare plaatsen.

MKBA steeds relevanter
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is niet meer weg te denken uit de Nederlandse beleidspraktijk. Waar in het verleden alleen transportprojecten met een MKBA werden beoordeeld, zet de overheid het instrument momenteel ook veelvuldig in om projecten in andere sectoren (ICT, sociaal domein, energie, openbare ruimte, water, woningcorporaties) te beoordelen. Het gebruik van lichtere MKBA-vormen zoals ‘Wikken en Wegen’ neemt daarnaast gestaag toe. Desondanks herkent u vast de volgende vragen:

  • Hoe kan ik een MKBA beter bruikbaar maken voor politiek en beleid?
  • Hoe kom ik tot een besluit om wel of geen MKBA uit te voeren?
  • En als ik een MKBA uitvoer, wie betrek ik daar dan bij en hoe diep ga ik?
  • Hoe zorgen we ervoor dat MKBA’s in het sociale domein meer evidence-based worden?
  • Hoe delen we alle ervaringen beter?
 

Kom naar MKBA voor iedereen!? Update uw kennis en ontmoet (on)bekenden met wie u uw eigen vragen, inzichten en ideeën kunt delen en verrijken.

We zien u graag in Amsterdam!

Uw gastheer
Gemeente Amsterdam | Vervoerregio Amsterdam

Initatiefnemers
CROW | Decisio | Ecorys | TwynstraGudde | TU Delft

Organisator
Acquire Publishing

MKBA voor iedereen