Raad van Advies

Bij de opzet en invulling van MKBA voor iedereen!? heeft de organisatie zich laten adviseren door een breed samengestelde groep van deskundigen met uiteenlopende achtergronden én met een brede kijk op het thema MKBA.

De volgende mensen hebben op persoonlijke titel meegedacht en nodigen u ook van harte uit om deel te nemen:

 • Gusta Renes (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • Gerbert Romijn (Centraal Planbureau)
 • Elmy Everaert (Eigen Haard)
 • Paulien Wortelboer (KIM)
 • Jedid- Jah Jonker (Ministerie van Financiën)
 • Bert Peterse (Gemeente Peel & Maas)
 • Barry Ubbels (Gemeente Amsterdam)
 • Niek Mouter (TU Delft)
 • Kees van Ommeren (Decisio)
 • Walter Husker (Ecorys)
 • Edga Wever (Twynstra Gudde)
 • Hans Voerknecht (CROW)
 • Narly Rambharos (Gemeente Groningen)